คณะลูกขุนผู้พิจารณาการประท้วงในกีฬามวยปล้ำ

คณะลูกขุนผู้พิจารณาการประท้วงถูกจัดตั้งโดยประธานสหพันธ์ UWW โดยเลือกผู้แทนมา 3 คน อาจจะเป็นบุคคลที่เป็นครู อาจารย์ สมาชิกของฝ่ายบริหาร หรือจะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์คณะลูกขุนจะมีหน้าที่และดำเนินการอย่างไรบ้างเรามาลองศึกษากันจากบทความนี้ได้เลย คณะลูกขุนผู้พิจารณาการประท้วง หรือที่เรียกว่า The Jury of Appeal นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมให้ผู้ตัดสินโดยใช้กติกามวยปล้ำในการแข่งขัน หรือประกาศคะแนนการแข่งขัน โดยจะตั้งสมาชิกลูกขุนหนึ่งคนเป็นผู้ประสานงานจะให้ทำหน้าที่ประกาศผลและพิจารณาแทนคณะลูกขุนทุกคน ในระหว่างที่มีการแข่งขันถ้าคณะลูกขุนเห็นว่ามีการดำเนินการใดที่ผิดเป็นอย่างมากจะให้ผู้ประสานที่เลือกมาแจ้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อ Mat Chairman และขอให้ทำการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าหากว่า Mat Chairman ยังไม่การแข่งขันตามที่ท้วงไปแล้วนั้น ผู้ประสานงานจะต้องขอให้ Mat Chairman หยุดการแข่งขันทันทีที่กระทำการเสร็จแล้ว ในระหว่างการดูวิดีโอนั้นจะไม่อนุญาตให้คณะลูกขุนสนทนากับคณะกรรมการและคำตัดสินของคณะลูกขุนจะถือเป็นที่สุด และต้องมีชุดป้ายสีแดงกับน้ำเงินให้คณะลูกขุนคนละหนึ่งชุดเพื่อใช้แสดงผลพิจารณาการตัดสินจะไม่มีการประท้วงต่อไปยังสำนักงานของ CAS หากคณะกรรมการผู้ตัดสินพิจารณาไปแล้ว หรือจะโดยคณะลูกขุน โดยทางสหพันธ์สามารถคัดคณะกรรมการหรือคณะลูกขุนออกได้หากว่ามีการใช้กติกาหรือตัดสินการประท้วงผิดพลาดมากเกินไป นอกจากนี้แล้วคณะลูกขุนจะต้องเป็นผู้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการอีกด้วย ทั้งยังต้องส่งแบบฟอร์มการ challenge ให้กับทางสหพันธ์ UWW เมท่อมีการตัดสินจากการ challenge อีกด้วย ในการแข่งขันกีฬานั้นอาจจำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนของนักกีฬาเพื่อไม่ให้มีการนำผู้อื่นมาเข้าแข่งขันแทนได้ อย่างในกีฬามวยปล้ำนั้นก็จำเป็นจะต้องมีบัตรประจำตัวของผู้เข้าแข่งขันเพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆและป้องกันการโกงอีกด้วย ไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง นักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันในโอลิมปิค ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์ทวีป ชิงถ้วยและชิงแชมป์ต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาค แข่งตามปฏิทินงานของสหพันธ์ การแข่ง Tournament […]